Zásady ochrany súkromia

Aktualizované na 2022-09-21

Hotel Europa. („my“, „náš“ alebo „nás“) sa zaväzuje chrániť vaše súkromie. Tieto zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú, ako Hotel Europa zhromažďuje, používa a zverejňuje vaše osobné údaje.

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na našu webovú lokalitu https://hoteleuropa.sk/ a jej pridružené subdomény (ďalej spoločne len „služba“). Prístupom k našej službe alebo jej používaním vyjadrujete, že ste si prečítali, pochopili a súhlasíte so zhromažďovaním, ukladaním, používaním a zverejňovaním vašich osobných údajov, ako je opísané v týchto Zásadách ochrany osobných údajov a v našich Podmienkach používania služby.

Definície a kľúčové pojmy

Pre tieto zásady ochrany súkromia:

 • Súbor cookie: malé množstvo údajov vygenerovaných webovou stránkou a uložených webovým prehliadačom. Používa sa na identifikáciu vášho prehliadača, poskytovanie analytických údajov, zapamätanie si informácií o vás, ako sú vaše jazykové preferencie alebo prihlasovacie údaje.
 • Spoločnosť: keď sa v týchto zásadách uvádza „spoločnosť“, „my“, „nás“ alebo „naše“, odkazuje to na spoločnosť Lucky Seven sro, Nám. gen. M. R. Štefánika 1945 01 Komárno Slovensko, ktorá je zodpovedná za vaše údaje podľa týchto zásad ochrany osobných údajov.
 • Krajina: miesto, kde má Hotel Európa alebo vlastníci/zakladatelia Hotela Európa sídlo, v tomto prípade je to Szlovákia .
 • Zákazník: označuje spoločnosť, organizáciu alebo osobu, ktorá sa prihlási na používanie služby Hotel Europa na riadenie vzťahov so svojimi spotrebiteľmi alebo používateľmi služieb.
 • Zariadenie: akékoľvek zariadenie pripojené k internetu, ako napríklad telefón, tablet, počítač alebo akékoľvek iné zariadenie, ktoré možno použiť na návštevu hotela Europa a využívanie služieb.
 • IP adresa: IP adresa, na ktorej sa nachádza služba Europa Europa: Každé zariadenie pripojené k internetu má pridelené číslo známe ako adresa internetového protokolu (IP). Tieto čísla sa zvyčajne prideľujú v geografických blokoch. IP adresu možno často použiť na identifikáciu miesta, z ktorého sa zariadenie pripája na internet.
 • Personál: sa vzťahuje na osoby, ktoré sú zamestnancami hotela Europa alebo majú zmluvu na vykonávanie služieb v mene jednej zo strán.
 • Osobné údaje: akékoľvek informácie, ktoré priamo, nepriamo alebo v spojení s inými informáciami – vrátane osobného identifikačného čísla – umožňujú identifikáciu alebo identifikovateľnosť fyzickej osoby.
 • Služba: odkazuje na službu poskytovanú spoločnosťou Hotel Europa, ako je opísaná v relatívnych podmienkach (ak sú k dispozícii) a na tejto platforme.
 • Služba tretej strany: sa vzťahuje na inzerentov, sponzorov súťaží, propagačných a marketingových partnerov a iných, ktorí poskytujú náš obsah alebo ktorých produkty alebo služby vás podľa nášho názoru môžu zaujímať.
 • Webová stránka: Webová stránka, ktorá je súčasťou internetového obchodu: Webová stránka: webová stránka hotela Europa, na ktorú sa dostanete prostredníctvom tejto adresy URL: https://hoteleuropa.sk/.
 • Vy: fyzická alebo právnická osoba, ktorá je zaregistrovaná v spoločnosti Hotel Europa na používanie služieb.

Aké informácie zbierame?

Informácie od vás zhromažďujeme, keď navštívite našu službu, zaregistrujete sa, zadáte objednávku, prihlásite sa k odberu nášho informačného bulletinu, odpoviete na prieskum alebo vyplníte formulár.

 • Meno / používateľské meno
 • E-mailové adresy

Ako používame zozbierané informácie?

Všetky informácie, ktoré od vás získame, môžu byť použité jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • prispôsobenie vašich skúseností (vaše informácie nám pomáhajú lepšie reagovať na vaše individuálne potreby)
 • na zlepšenie našich služieb (na základe informácií a spätnej väzby, ktoré od vás dostávame, sa neustále snažíme zlepšovať ponuku našich služieb)
 • Na zlepšenie služieb zákazníkom (vaše informácie nám pomáhajú efektívnejšie reagovať na vaše požiadavky na služby zákazníkom a potreby podpory)
 • Na spracovanie transakcií
 • Na správu súťaže, propagačnej akcie, prieskumu alebo inej funkcie stránky
 • Na zasielanie pravidelných e-mailov

Kedy používame informácie o zákazníkoch od tretích strán?

Niektoré informácie dostávame od tretích strán, keď nás kontaktujete. Napríklad, keď nám zašlete svoju e-mailovú adresu, aby ste prejavili záujem stať sa naším zákazníkom, dostávame informácie od tretej strany, ktorá nám poskytuje automatizované služby odhaľovania podvodov. Príležitostne zhromažďujeme aj informácie, ktoré sú verejne dostupné na webových stránkach sociálnych médií. To, koľko vašich informácií zverejňujú webové stránky sociálnych médií, môžete ovplyvniť tak, že navštívite tieto webové stránky a zmeníte nastavenia ochrany osobných údajov.

Zdieľame informácie, ktoré zhromažďujeme, s tretími stranami?

Informácie, ktoré zhromažďujeme, osobné aj neosobné, môžeme zdieľať s tretími stranami, ako sú inzerenti, sponzori súťaží, reklamní a marketingoví partneri a iní, ktorí poskytujú náš obsah alebo ktorých produkty alebo služby by vás podľa nášho názoru mohli zaujímať. Môžeme ich tiež zdieľať s našimi súčasnými a budúcimi pridruženými spoločnosťami a obchodnými partnermi, a ak sa zúčastníme na fúzii, predaji aktív alebo inej reorganizácii podniku, môžeme vaše osobné a neosobné údaje zdieľať alebo preniesť aj našim nástupcom v záujme.

Môžeme zapojiť dôveryhodných poskytovateľov služieb tretích strán, aby pre nás vykonávali funkcie a poskytovali služby, ako je napríklad hosťovanie a údržba našich serverov a našich služieb, ukladanie a správa databáz, správa e-mailov, marketing úložísk, spracovanie kreditných kariet, zákaznícky servis a plnenie objednávok produktov a služieb, ktoré si môžete zakúpiť prostredníctvom našej platformy. S týmito tretími stranami budeme pravdepodobne zdieľať vaše osobné údaje a prípadne aj niektoré neosobné údaje, aby sme im umožnili vykonávať tieto služby pre nás a pre vás.

Môžeme zdieľať časti našich údajov zo súborov denníka vrátane IP adries na analytické účely s tretími stranami, ako sú partneri pre webovú analýzu, vývojári aplikácií a reklamné siete. Ak je vaša IP adresa zdieľaná, môže byť použitá na odhad všeobecnej polohy a ďalších technografických údajov, ako je rýchlosť pripojenia, či ste navštívili službu na zdieľanom mieste a typ zariadenia použitého na návštevu služby. Môžu zhromažďovať informácie o našej reklame a o tom, čo vidíte v službe, a následne poskytovať audit, výskum a správy pre nás a našich inzerentov.

Osobné a neosobné informácie o vás môžeme tiež zverejniť vládnym úradníkom alebo úradníkom orgánov činných v trestnom konaní alebo súkromným stranám, ak to podľa vlastného uváženia považujeme za potrebné alebo vhodné, aby sme mohli reagovať na nároky, právne postupy (vrátane súdnych predvolaní), chrániť naše práva a záujmy alebo práva a záujmy tretej strany, bezpečnosť verejnosti alebo akejkoľvek osoby, zabrániť alebo zastaviť akúkoľvek nezákonnú, neetickú alebo právne postihnuteľnú činnosť alebo inak dodržiavať platné súdne príkazy, zákony, pravidlá a predpisy.

Kde a kedy sa zhromažďujú informácie od zákazníkov a koncových používateľov?

Budeme zhromažďovať osobné údaje, ktoré nám poskytnete. Osobné údaje o vás môžeme získať aj od tretích strán, ako je uvedené vyššie.

Ako použijeme vašu e-mailovú adresu?

Odoslaním svojej e-mailovej adresy na tejto webovej stránke súhlasíte so zasielaním e-mailov od nás. Svoju účasť v ktoromkoľvek z týchto e-mailových zoznamov môžete kedykoľvek zrušiť kliknutím na odkaz na odhlásenie alebo inú možnosť odhlásenia, ktorá je súčasťou príslušného e-mailu. E-maily posielame len ľuďom, ktorí nám povolili, aby sme ich kontaktovali, a to buď priamo, alebo prostredníctvom tretej strany. Neposielame nevyžiadané komerčné e-maily, pretože nenávidíme spam rovnako ako vy. Odoslaním svojej e-mailovej adresy zároveň súhlasíte s tým, aby sme vašu e-mailovú adresu používali na cielenie na publikum zákazníkov na stránkach, ako je Facebook, kde zobrazujeme vlastnú reklamu konkrétnym ľuďom, ktorí sa prihlásili na zasielanie správ od nás. E-mailové adresy odoslané len prostredníctvom stránky spracovania objednávky sa budú používať výlučne na účely zasielania informácií a aktualizácií týkajúcich sa vašej objednávky. Ak ste nám však ten istý e-mail poskytli iným spôsobom, môžeme ho použiť na akýkoľvek účel uvedený v týchto zásadách. Poznámka: Ak by ste sa kedykoľvek chceli odhlásiť z odberu budúcich e-mailov, na konci každého e-mailu uvádzame podrobné pokyny na odhlásenie.

Môžu byť moje informácie prenesené do iných krajín?

Sme registrovaní v Szlovákii . Informácie zhromaždené prostredníctvom našej webovej stránky, v priamej interakcii s vami alebo pri používaní našich asistenčných služieb môžu byť z času na čas prenesené do našich kancelárií alebo k našim zamestnancom, alebo k tretím stranám, ktoré sa nachádzajú na celom svete, a môžu byť zobrazené a umiestnené kdekoľvek na svete, vrátane krajín, ktoré nemusia mať všeobecne platné zákony upravujúce používanie a prenos takýchto údajov. V maximálnom rozsahu povolenom platnými zákonmi používaním ktoréhokoľvek z vyššie uvedených údajov dobrovoľne súhlasíte s cezhraničným prenosom a hosťovaním takýchto informácií.

Sú informácie zhromaždené prostredníctvom našej služby bezpečné?

Prijímame opatrenia na ochranu bezpečnosti vašich informácií. Máme fyzické, elektronické a manažérske postupy, ktoré pomáhajú chrániť vaše informácie, zabraňujú neoprávnenému prístupu, udržiavajú ich bezpečnosť a správne ich používajú. Ani ľudia, ani bezpečnostné systémy však nie sú spoľahlivé, vrátane šifrovacích systémov. Okrem toho sa ľudia môžu dopustiť úmyselných trestných činov, urobiť chyby alebo nedodržať zásady. Preto, hoci vynakladáme primerané úsilie na ochranu vašich osobných údajov, nemôžeme zaručiť ich absolútnu bezpečnosť. Ak platné právne predpisy ukladajú akúkoľvek neodvolateľnú povinnosť chrániť vaše osobné údaje, súhlasíte s tým, že úmyselné pochybenie bude štandardom, ktorý sa použije na meranie nášho dodržiavania tejto povinnosti.

Môžem svoje údaje aktualizovať alebo opraviť?

Práva, ktoré máte na vyžiadanie aktualizácie alebo opravy informácií, ktoré zhromažďujeme, závisia od vášho vzťahu s nami. Zamestnanci môžu aktualizovať alebo opraviť svoje informácie, ako je podrobne uvedené v našich interných firemných zásadách zamestnávania. Zákazníci majú právo požiadať o obmedzenie určitých spôsobov používania a zverejňovania osobných údajov, a to nasledovne. Môžete nás kontaktovať s cieľom (1) aktualizovať alebo opraviť svoje osobne identifikovateľné údaje, (2) zmeniť svoje preferencie týkajúce sa komunikácie a iných informácií, ktoré od nás dostávate, alebo (3) vymazať osobne identifikovateľné údaje uchovávané o vás v našich systémoch (podľa nasledujúceho odseku), a to zrušením svojho účtu. Takéto aktualizácie, opravy, zmeny a vymazania nebudú mať žiadny vplyv na iné informácie, ktoré uchovávame, ani na informácie, ktoré sme poskytli tretím stranám v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov pred takouto aktualizáciou, opravou, zmenou alebo vymazaním. V záujme ochrany vášho súkromia a bezpečnosti môžeme pred udelením prístupu k profilu alebo vykonaním opráv podniknúť primerané kroky (napríklad požadovať jedinečné heslo) na overenie vašej totožnosti. Ste zodpovední za to, aby ste vždy udržiavali v tajnosti svoje jedinečné heslo a informácie o účte. Mali by ste si uvedomiť, že nie je technologicky možné odstrániť z nášho systému každý záznam informácií, ktoré ste nám poskytli. Potreba zálohovať naše systémy na ochranu informácií pred neúmyselnou stratou znamená, že kópia vašich informácií môže existovať v nezmazateľnej podobe, ktorú bude pre nás ťažké alebo nemožné nájsť. Bezodkladne po prijatí vašej žiadosti budú všetky osobné údaje uložené v databázach, ktoré aktívne používame, a na iných médiách, v ktorých sa dá ľahko vyhľadávať, aktualizované, opravené, zmenené alebo prípadne vymazané, a to čo najskôr a v primeranom a technicky možnom rozsahu. Ak ste koncovým používateľom a chcete aktualizovať, vymazať alebo získať akékoľvek informácie, ktoré o vás máme, môžete tak urobiť tak, že sa obrátite na organizáciu, ktorej ste zákazníkom.

Personál

Ak ste jedným z našich pracovníkov alebo uchádzačov, zhromažďujeme informácie, ktoré nám dobrovoľne poskytnete. Zhromaždené informácie používame na účely ľudských zdrojov, aby sme mohli spravovať výhody pre pracovníkov a preverovať uchádzačov. Môžete nás kontaktovať, aby ste (1) aktualizovali alebo opravili svoje údaje, (2) zmenili svoje preferencie týkajúce sa komunikácie a iných informácií, ktoré od nás dostávate, alebo (3) získali záznam o informáciách, ktoré o vás máme. Takéto aktualizácie, opravy, zmeny a vymazania nebudú mať žiadny vplyv na iné informácie, ktoré uchovávame, ani na informácie, ktoré sme poskytli tretím stranám v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov pred takouto aktualizáciou, opravou, zmenou alebo vymazaním.

Predaj podniku

Vyhradzujeme si právo previesť informácie na tretiu stranu v prípade predaja, zlúčenia alebo iného prevodu všetkých alebo podstatnej časti aktív nás alebo ktorejkoľvek z jej firemných pobočiek (ako je definované v tomto dokumente), alebo tej časti nás alebo ktorejkoľvek z jej firemných pobočiek, na ktorú sa služba vzťahuje, alebo v prípade, že ukončíme svoju činnosť alebo podáme žiadosť alebo proti nám bude podaná žiadosť o konkurz, reorganizáciu alebo podobné konanie, za predpokladu, že tretia strana bude súhlasiť s dodržiavaním podmienok týchto zásad ochrany osobných údajov.

Partneri

Informácie o vás (vrátane osobných údajov) môžeme poskytnúť našim firemným pobočkám. Na účely týchto Zásad ochrany osobných údajov sa pod pojmom „firemná pobočka“ rozumie akákoľvek osoba alebo subjekt, ktorý nás priamo alebo nepriamo kontroluje, je nami kontrolovaný alebo je pod spoločnou kontrolou, či už na základe vlastníctva alebo inak. So všetkými informáciami, ktoré sa vás týkajú a ktoré poskytneme našim firemným pobočkám, budú tieto firemné pobočky zaobchádzať v súlade s podmienkami týchto Zásad ochrany osobných údajov.

Ako dlho uchovávame vaše údaje?

Vaše údaje uchovávame len dovtedy, kým ich potrebujeme na poskytovanie služieb a plnenie účelov opísaných v týchto zásadách. To platí aj pre každého, s kým zdieľame vaše informácie a kto vykonáva služby v našom mene. Keď už vaše údaje nepotrebujeme používať a nie je potrebné, aby sme ich uchovávali na splnenie našich zákonných alebo regulačných povinností, buď ich odstránime z našich systémov, alebo ich depersonalizujeme tak, aby vás nebolo možné identifikovať.

Ako chránime vaše informácie?

Pri zadávaní objednávky alebo zadávaní, odosielaní alebo prístupe k vašim osobným údajom uplatňujeme rôzne bezpečnostné opatrenia na zachovanie bezpečnosti vašich osobných údajov. Ponúkame používanie zabezpečeného servera. Všetky dodané citlivé/úverové informácie sa prenášajú prostredníctvom technológie Secure Socket Layer (SSL) a následne sa šifrujú do databázy poskytovateľov platobnej brány, aby k nim mali prístup len osoby oprávnené so špeciálnymi prístupovými právami do týchto systémov, ktoré sú povinné zachovávať dôvernosť informácií. Po transakcii sa vaše súkromné informácie (kreditné karty, čísla sociálneho zabezpečenia, finančné údaje atď.) nikdy neuchovávajú v súbore. Nemôžeme však zabezpečiť ani zaručiť absolútnu bezpečnosť akýchkoľvek informácií, ktoré nám odovzdáte, ani zaručiť, že k vašim informáciám v službe nemôže dôjsť k prístupu, odhaleniu, zmene alebo zničeniu v dôsledku porušenia akýchkoľvek našich fyzických, technických alebo manažérskych bezpečnostných opatrení.

Rozhodné právo

Táto zmluva a vaše používanie našich služieb sa riadi zákonmi mesta Szlovákia s výnimkou kolíznych noriem. Vaše používanie našej služby môže podliehať aj iným miestnym, štátnym, národným alebo medzinárodným zákonom.

Váš súhlas

Používaním našich služieb, registráciou účtu alebo nákupom vyjadrujete súhlas s týmito zásadami ochrany osobných údajov.

Odkazy na iné webové stránky

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú len na Služby. Služby môžu obsahovať odkazy na iné webové stránky, ktoré neprevádzkuje ani nekontroluje spoločnosť . Nezodpovedáme za obsah, presnosť ani názory vyjadrené na takýchto webových stránkach a takéto webové stránky neskúmame, nemonitorujeme ani nekontrolujeme z hľadiska presnosti alebo úplnosti. Nezabudnite, že keď pomocou odkazu prejdete zo Služieb na inú webovú lokalitu, naše Zásady ochrany osobných údajov už nebudú platiť. Vaše prehliadanie a interakcia na akejkoľvek inej webovej lokalite vrátane tých, ktoré majú odkaz na našej platforme, podlieha vlastným pravidlám a zásadám danej webovej lokality. Takéto tretie strany môžu na zhromažďovanie informácií o vás používať vlastné súbory cookie alebo iné metódy.

Cookies

Súbory cookie používame na identifikáciu oblastí našej webovej stránky, ktoré ste navštívili. Súbor cookie je malý údaj, ktorý váš webový prehliadač ukladá do vášho počítača alebo mobilného zariadenia. Cookies používame na prispôsobenie obsahu, ktorý sa vám zobrazuje na našej webovej lokalite. Väčšinu webových prehliadačov možno nastaviť tak, aby používanie súborov Cookies zakázali. Ak však Cookies zakážete, je možné, že nebudete mať správny alebo žiadny prístup k funkciám na našej webovej lokalite. Do súborov Cookies nikdy neukladáme informácie umožňujúce identifikáciu osôb.

Súkromie detí

Neoslovujeme osoby mladšie ako 13 rokov. Vedome nezhromažďujeme osobné údaje od osôb mladších ako 13 rokov. Ak ste rodič alebo opatrovník a viete, že nám vaše dieťa poskytlo osobné údaje, kontaktujte nás. Ak sa dozvieme, že sme zhromaždili Osobné údaje od osoby mladšej ako 13 rokov bez overenia súhlasu rodičov, podnikneme kroky na odstránenie týchto informácií z našich serverov.

Zmeny našich zásad ochrany osobných údajov

Ak sa rozhodneme zmeniť naše zásady ochrany osobných údajov, uverejníme tieto zmeny na tejto stránke a/alebo aktualizujeme nižšie uvedený dátum zmeny zásad ochrany osobných údajov.

Služby tretích strán

Môžeme zobrazovať, zahŕňať alebo sprístupňovať obsah tretích strán (vrátane údajov, informácií, aplikácií a iných produktov služieb) alebo poskytovať odkazy na webové stránky alebo služby tretích strán („služby tretích strán“).

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že nenesieme zodpovednosť za žiadne služby tretích strán vrátane ich presnosti, úplnosti, aktuálnosti, platnosti, dodržiavania autorských práv, zákonnosti, slušnosti, kvality alebo akýchkoľvek iných aspektov. Nepreberáme a nebudeme mať žiadnu zodpovednosť voči vám ani žiadnej inej osobe alebo subjektu za žiadne Služby tretích strán.

Služby tretích strán a odkazy na ne sú poskytované výlučne pre vaše pohodlie a pristupujete k nim a používate ich výlučne na vlastné riziko a v súlade s podmienkami týchto tretích strán.

Facebook Pixel

Facebook pixel je analytický nástroj, ktorý vám umožňuje merať účinnosť vašej reklamy prostredníctvom pochopenia akcií, ktoré ľudia vykonávajú na vašej webovej lokalite. Pixel môžete použiť na: Uistite sa, že sa vaše reklamy zobrazujú správnym ľuďom. Facebook pixel môže pri používaní služby zhromažďovať informácie z vášho zariadenia. Facebook pixel zhromažďuje informácie, ktoré sú uchovávané v súlade s jeho zásadami ochrany osobných údajov.

Sledovacie technológie

Google Maps APIs

Rozhranie Google Maps API je robustný nástroj, ktorý možno použiť na vytvorenie vlastnej mapy, mapy s možnosťou vyhľadávania, funkcie check-in, zobrazenie živých údajov synchronizovaných s polohou, plánovanie trás alebo vytvorenie mashupu, a to je len niekoľko príkladov.

Rozhranie Google Maps API môže zhromažďovať informácie od vás a z vášho zariadenia na bezpečnostné účely.

Rozhranie Google Maps API zhromažďuje informácie, ktoré sú uchovávané v súlade s jeho zásadami ochrany osobných údajov. Súbory cookie

Súbory cookie používame na zlepšenie výkonu a funkčnosti našich služieb, ale nie sú pre ich používanie nevyhnutné. Bez týchto súborov cookie však môžu byť niektoré funkcie, napríklad videá, nedostupné alebo by ste museli pri každej návšteve našej služby zadávať svoje prihlasovacie údaje, pretože by sme si nemohli pamätať, že ste sa predtým prihlásili.

Sessions

Relácie používame na identifikáciu oblastí našej webovej lokality, ktoré ste navštívili. Relácia je malý kúsok údajov, ktoré váš webový prehliadač ukladá do vášho počítača alebo mobilného zariadenia.

Informácie o všeobecnom nariadení o ochrane údajov (GDPR)

Ak pochádzate z Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), môžeme od vás zhromažďovať a používať informácie a v tejto časti našich zásad ochrany osobných údajov vám presne vysvetlíme, ako a prečo sa tieto údaje zhromažďujú a ako tieto údaje chránime pred reprodukciou alebo nesprávnym použitím.

Čo je GDPR?

GDPR je celoeurópsky zákon o ochrane súkromia a údajov, ktorý upravuje spôsob ochrany údajov obyvateľov EÚ zo strany spoločností a zvyšuje kontrolu obyvateľov EÚ nad ich osobnými údajmi.

Čo sú to osobné údaje?

Akékoľvek údaje, ktoré sa týkajú identifikovateľnej alebo identifikovanej osoby. GDPR zahŕňa široké spektrum informácií, ktoré by sa mohli použiť samostatne alebo v kombinácii s inými informáciami na identifikáciu osoby. Osobné údaje presahujú rámec mena alebo e-mailovej adresy osoby. Niektoré príklady zahŕňajú finančné informácie, politické názory, genetické údaje, biometrické údaje, IP adresy, fyzickú adresu, sexuálnu orientáciu a etnický pôvod. Zásady ochrany údajov zahŕňajú požiadavky, ako napr:

 • Zhromaždené osobné údaje sa musia spracúvať spravodlivým, zákonným a transparentným spôsobom a mali by sa používať len spôsobom, ktorý by osoba odôvodnene očakávala.
 • Osobné údaje by sa mali zhromažďovať len na splnenie konkrétneho účelu a mali by sa používať len na tento účel. Organizácie musia pri zhromažďovaní osobných údajov uviesť, na čo ich potrebujú.
 • Osobné údaje by sa nemali uchovávať dlhšie, ako je potrebné na splnenie ich účelu.
 • Osoby, na ktoré sa vzťahuje GDPR, majú právo na prístup k vlastným osobným údajom. Môžu tiež požiadať o kópiu svojich údajov a o ich aktualizáciu, vymazanie, obmedzenie alebo presunutie do inej organizácie.

Prečo je GDPR dôležité?

GDPR pridáva niektoré nové požiadavky týkajúce sa toho, ako by mali spoločnosti chrániť osobné údaje jednotlivcov, ktoré zhromažďujú a spracúvajú. Zvyšuje tiež nároky na dodržiavanie predpisov tým, že zvyšuje ich presadzovanie a ukladá vyššie pokuty za ich porušenie. Okrem týchto skutočností je to jednoducho správna vec. V spoločnosti Help Scout sme presvedčení, že ochrana vašich údajov je veľmi dôležitá, a už teraz máme zavedené spoľahlivé postupy zabezpečenia a ochrany osobných údajov, ktoré presahujú požiadavky tohto nového nariadenia.

Práva jednotlivých subjektov údajov – prístup k údajom, prenosnosť a vymazanie

Zaväzujeme sa pomáhať našim zákazníkom plniť požiadavky GDPR týkajúce sa práv dotknutých osôb. Všetky osobné údaje spracúvame alebo ukladáme u plne preverených dodávateľov, ktorí spĺňajú požiadavky DPA. Všetky konverzácie a osobné údaje uchovávame až 6 rokov, pokiaľ nie je váš účet vymazaný. V takom prípade všetky údaje zlikvidujeme v súlade s našimi podmienkami používania služieb a zásadami ochrany osobných údajov, ale nebudeme ich uchovávať dlhšie ako 60 dní.

Sme si vedomí toho, že ak pracujete so zákazníkmi z EÚ, musíte im byť schopní poskytnúť možnosť prístupu k osobným údajom, ich aktualizácie, načítania a odstránenia. Máme vás! Od začiatku sme boli nastavení ako samoobsluha a vždy sme vám poskytovali prístup k vašim údajom a údajom vašich zákazníkov. Náš tím zákazníckej podpory je tu pre vás, aby vám odpovedal na všetky otázky týkajúce sa práce s rozhraním API.

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

 • Prostredníctvom e-mailu: info@gameworldeuropa.com
 • Prostredníctvom telefónneho čísla: +421 35 3234 444
 • Prostredníctvom tohto odkazu: https://hoteleuropa.sk/contact/
 • Prostredníctvom tejto adresy: Nám. gen. M. R. Štefánika 1945 01 Komárno Slovensko